Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 (C32 : HOSE)
:
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2
45A Nguyễn Văn Tiết, thị trấn Lái Thiêu, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương
www.cic39.vn
+84 (650) 375-9446
Fax
+84 (650) 375-5605
Email
cic39bd@gmail.com

取引情報

銘柄 C32
取引所 HOSE
現値 23.9 (-0.20/-0.83%)
当日の変動 23.90 - 24.15
数量 71,900
平均株価(10日間) 23.91
52週間の変動 23.60 - 39.10
平均売買高(10日間) 39,460.00
流行株式数 15,030,145
時価総額 359.97 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.12
ROA (%) 0.07
ROE (%) 0.11
Financial Leverage 0.69
EPS 4,348.65
PE 5.51
PB 0.67

シンボルニュース C32

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AC4 0 0.00
0/0%
ACS 0 0.00
0/0%
ALV 0 0.00
0/0%
AMS 2,100 7.60 -0.20/-0.03%
ASD 0 0.00
0/0%
ATB 0 0.00
0/0%
B82 0 0.00
0/0%
BAX 0 0.00
0/0%
BCE 45,600 8.50 -0.30/-0.03%
BDC 0 0.00
0/0%