Công ty Cổ phần Xây dựng 47
Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (C47 : HOSE)
:
Công ty Cổ phần Xây dựng 47
Số 08 đường Biên Cương, Tp.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
www.xaydung47.vn
+84 (256) 352-2166
Fax
+84 (256) 352-2316
Email
c47@xaydung47.vn

取引情報

銘柄 C47
取引所 HOSE
現値 11.1 (+0.10/+0.91%)
当日の変動 10.70 - 11.30
数量 78,500
平均株価(10日間) 11.66
52週間の変動 11.00 - 27.00
平均売買高(10日間) 131,250.00
流行株式数 27,529,504
時価総額 334.48 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.19
ROA (%) 0.02
ROE (%) 0.10
Financial Leverage 3.00
EPS 1,363.72
PE 8.91
PB 0.80

シンボルニュース C47

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AC4 0 0.00
0/0%
ACS 0 0.00
0/0%
ALV 10,221 4.60
0/0%
AMS 10,076 7.70 +0.10/+0.01%
ASD 0 0.00
0/0%
ATB 0 0.00
0/0%
B82 0 0.00
0/0%
BAX 0 0.00
0/0%
BCE 155,100 8.40 +0.27/+0.03%
BDC 0 0.00
0/0%