CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha
CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha (CDP : UPCOM)
:
CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha
Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509-515 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
www.codupha.com.vn
+84 (28) 386-51909
Fax
+84 (28) 386-50750
Email
contact@codupha.com.vn

取引情報

銘柄 CDP
取引所 UPCOM
現値
12.00 (0/0%)
当日の変動 11.80 - 12.00
数量 3,301
平均株価(10日間) 11.83
52週間の変動 10.50 - 25.00
平均売買高(10日間) 1,550.00
流行株式数 18,208,000
時価総額 236.70 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.07
ROA (%) 0.01
ROE (%) 0.10
Financial Leverage 9.14
EPS 1,094.13
PE 11.88
PB 1.96

シンボルニュース CDP

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AGP 6,202 20.50 -0.50/-0.02%
BCP 0 0.00
0/0%
BIO 100 22.00 -2.70/-0.11%
CDP 3,301 12.00
0/0%
CGP 0 0.00
0/0%
CNC 0 0.00
0/0%
DBD 30,700 40.50 -0.95/-0.02%
DBM 0 0.00
0/0%
DBT 11,800 12.30 -0.10/-0.01%