CTCP Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1
CTCP Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1 (CE1 : UPCOM)
:
CTCP Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1
Lô 22+23, khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội
http://cie1.com.vn/
+84 (24) 381-82859
Fax
+84 (24) 381-82977
Email
contacts@cie1.com.vn

取引情報

銘柄 CE1
取引所 UPCOM
現値
9.00 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 8.90
52週間の変動 8.70 - 9.00
平均売買高(10日間) 0.00
流行株式数 6,000,000
時価総額 52.20 (10億)
Gross Profit Margin (%)
ROA (%)
ROE (%)
Financial Leverage 1.04
EPS 618.11
PE 14.08
PB 0.58

シンボルニュース CE1

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ACC 55,500 12.00 +0.35/+0.03%
ACE 0 0.00
0/0%
ADP 5,400 17.60 +2.20/+0.14%
BCC 803,917 8.70 +0.10/+0.01%
BDT 40,000 32.50 +0.10/+0.00%
BHC 2,905 2.10 -0.20/-0.09%
BHV 0 0.00
0/0%
BIG 67,700 11.80 -0.60/-0.05%
BT6 18 0.00
0/0%
BTD 1,100 25.50 -0.10/0.00%