CTCP Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1
CTCP Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1 (CE1 : UPCOM)
:
CTCP Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1
Lô 22+23, khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội
http://cie1.com.vn/
+84 (24) 381-82859
Fax
+84 (24) 381-82977
Email
contacts@cie1.com.vn

取引情報

銘柄 CE1
取引所 UPCOM
現値
8.50 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 8.50
52週間の変動 8.70 - 9.00
平均売買高(10日間) 0.00
流行株式数 6,000,000
時価総額 52.20 (10億)
Gross Profit Margin (%)
ROA (%)
ROE (%)
Financial Leverage 1.04
EPS 618.11
PE 14.08
PB 0.58

シンボルニュース CE1

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ACC 550,800 15.60 -0.65/-0.04%
ACE 100 37.00 +1.60/+0.05%
ADP 0 0.00
0/0%
BCC 202,567 10.40 -1.00/-0.09%
BDT 3,000 36.00 -5.00/-0.12%
BHC 0 0.00
0/0%
BHV 0 0.00
0/0%
BIG 131,900 10.90 +0.10/+0.01%
BT6 0 0.00
0/0%
BTD 700 29.20 -0.30/-0.01%