Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái
Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái (CLL : HOSE)
:
Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái
Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, quận 2, Tp. Hồ Chí Minh
catlaiport.com.vn
+84 (8) 374-23502
Fax
+84 (8) 374-23500
Email
info@catlaiport.com.vn

取引情報

銘柄 CLL
取引所 HOSE
現値 25.25 (-1.10/-4.17%)
当日の変動 25.05 - 26.95
数量 20,100
平均株価(10日間) 29.20
52週間の変動 27.00 - 40.50
平均売買高(10日間) 6,860.00
流行株式数 34,000,000
時価総額 1,008.10 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.48
ROA (%) 0.13
ROE (%) 0.15
Financial Leverage 0.18
EPS 2,727.82
PE 10.87
PB 1.89

シンボルニュース CLL

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ACV 29,281 78.80 -1.30/-0.02%
ASG 4,200 27.10 +0.30/+0.01%
BLN 0 0.00
0/0%
BSG 5,200 11.90 +1.10/+0.10%
BXD 0 0.00
0/0%
BXT 0 0.00
0/0%
CAG 4,400 9.20 -0.10/-0.01%
CIA 22,500 10.30 +0.20/+0.02%
CLL 20,100 25.25 -1.10/-0.04%
CVP 0 0.00
0/0%