Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái
Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái (CLL : HOSE)
:
Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái
Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, quận 2, Tp. Hồ Chí Minh
catlaiport.com.vn
+84 (8) 374-23502
Fax
+84 (8) 374-23500
Email
info@catlaiport.com.vn

取引情報

銘柄 CLL
取引所 HOSE
現値
25.00 (0/0%)
当日の変動 24.40 - 25.15
数量 5,100
平均株価(10日間) 24.46
52週間の変動 27.00 - 40.50
平均売買高(10日間) 6,860.00
流行株式数 34,000,000
時価総額 1,008.10 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.48
ROA (%) 0.13
ROE (%) 0.15
Financial Leverage 0.18
EPS 2,727.82
PE 10.87
PB 1.89

シンボルニュース CLL

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ACV 28,963 85.00 -0.40/0.00%
ASG 0 0.00
0/0%
BLN 100 8.80 +0.90/+0.11%
BSG 100 13.10 +0.70/+0.06%
BXD 0 0.00
0/0%
BXT 0 0.00
0/0%
CAG 508 8.60
0/0%
CIA 3,131 10.00
0/0%
CLL 5,100 25.00
0/0%
CVP 0 0.00
0/0%