Công ty Cổ phần Cavico Xây dựng Nhân lực và Dịch vụ
Công ty Cổ phần Cavico Xây dựng Nhân lực và Dịch vụ (CMS : HNX)
:
Công ty Cổ phần Cavico Xây dựng Nhân lực và Dịch vụ
Số 5, Khu A, TT Báo Sinh viên, Ngõ Tuổi trẻ, Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
www.cmvietnam.vn
+84 (24) 357-38555
Fax
+84 (24) 385-64666
Email
info@cmvietnam.vn

取引情報

銘柄 CMS
取引所 HNX
現値 7.1 (+0.30/+4.41%)
当日の変動 6.30 - 7.10
数量 33,100
平均株価(10日間) 7.35
52週間の変動 4.10 - 41.20
平均売買高(10日間) 11,010.00
流行株式数 25,452,500
時価総額 338.52 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.05
ROA (%) 0.05
ROE (%) 0.08
Financial Leverage 0.67
EPS 717.07
PE 18.55
PB 1.49

シンボルニュース CMS

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AC4 0 0.00
0/0%
ACS 0 0.00
0/0%
ALV 8,300 2.60 -0.10/-0.04%
AMS 18,900 6.80 +0.50/+0.08%
ASD 0 0.00
0/0%
ATB 21,700 0.90
0/0%
B82 59,897 0.60 +0.10/+0.20%
BAX 5 0.00
0/0%
BCE 34,300 5.44 +0.14/+0.03%
BDC 0 0.00
0/0%