Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau
Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (CMV : HOSE)
:
Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau
Số 70-72 Đề Thám, phường 2, Tp.Cà Mau, tỉnh Cà Mau
www.tncm.com.vn
+84 (290) 383-9220
Fax
+84 (290) 383-4358
Email
info@tncm.com.vn

取引情報

銘柄 CMV
取引所 HOSE
現値 10.05 (-0.60/-5.63%)
当日の変動 10.00 - 10.15
数量 2,600
平均株価(10日間) 11.22
52週間の変動 11.65 - 20.80
平均売買高(10日間) 5,840.00
流行株式数 18,155,868
時価総額 238.75 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.04
ROA (%) 0.07
ROE (%) 0.14
Financial Leverage 1.01
EPS 1,812.30
PE 7.26
PB 1.12

シンボルニュース CMV

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ABR 2,100 10.20
0/0%
AMD 1,582,300 1.59 -0.02/-0.01%
AST 14,100 56.30
0/0%
BSC 0 0.00
0/0%
BTT 100 43.60 -0.05/0.00%
CEN 1,215,905 5.70 -0.80/-0.12%
CMV 2,600 10.05 -0.60/-0.06%
DGW 930,600 57.10 -2.80/-0.05%
FRT 1,282,300 67.00 -1.20/-0.02%
GCB 0 0.00
0/0%