CTCP Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO
CTCP Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO (CNN : UPCOM)
:
CTCP Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO
Số 4 Tôn Thất Tùng, quận Đống Đa, Hà Nội
www.coninco.com.vn
+84 (24) 385-23706
Fax
+84 (24) 357-41708
Email
conincohn@coninco.com.vn

取引情報

銘柄 CNN
取引所 UPCOM
現値 33.3 (+2.40/+7.77%)
当日の変動 33.30 - 33.30
数量 100
平均株価(10日間) 31.59
52週間の変動 12.30 - 56.90
平均売買高(10日間) 0.00
流行株式数 8,800,000
時価総額 500.72 (10億)
Gross Profit Margin (%)
ROA (%)
ROE (%)
Financial Leverage 3.08
EPS 1,419.58
PE 40.08
PB 3.78

シンボルニュース CNN

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ARM 200 45.00 -5.00/-0.10%
CCH 0 0.00
0/0%
CER 0 0.00
0/0%
CFM 0 0.00
0/0%
CNN 100 33.30 +2.40/+0.08%
DCH 0 0.00
0/0%
DKC 0 0.00
0/0%
DKH 0 0.00
0/0%
FTI 0 0.00
0/0%
HEJ 500 13.10
0/0%