Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh vật tư
Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh vật tư (CNT : UPCOM)
:
Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh vật tư
9-19 (lầu 6) Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
www.cnt.com.vn
+84 (28) 382-95488
Fax
+84 (28) 382-11096
Email
info@cnt.com.vn

取引情報

銘柄 CNT
取引所 UPCOM
現値
12.70 (0/0%)
当日の変動 12.70 - 13.00
数量 200
平均株価(10日間) 13.14
52週間の変動 10.00 - 17.00
平均売買高(10日間) 1,180.00
流行株式数 39,915,069
時価総額 506.92 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.64
ROA (%) 0.22
ROE (%) 0.77
Financial Leverage 1.68
EPS 4,855.56
PE 2.62
PB 1.23

シンボルニュース CNT

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AC4 0 0.00
0/0%
ACS 0 0.00
0/0%
ALV 28,646 4.10 +0.10/+0.02%
AMS 930,193 12.00 +0.80/+0.07%
ASD 0 0.00
0/0%
ATB 114,150 0.80 +0.10/+0.14%
B82 40,100 0.60 +0.10/+0.20%
BAX 200 56.50 +1.70/+0.03%
BCE 199,600 6.49 -0.16/-0.02%
BDC 0 0.00
0/0%