Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ
Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ (CPC : HNX)
:
Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ
Km14, quốc lộ 91, phường Phước Thới, Ô Môn, Tp. Cần Thơ
www.tstcantho.com.vn
+84 (292) 386-1770
Fax
+84 (292) 386-1798
Email
admin@tstcantho.com.vn

取引情報

銘柄 CPC
取引所 HNX
現値
17.00 (0/0%)
当日の変動 17.00 - 17.00
数量 100
平均株価(10日間) 17.63
52週間の変動 16.50 - 30.00
平均売買高(10日間) 390.00
流行株式数 4,081,450
時価総額 71.43 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.17
ROA (%) 0.06
ROE (%) 0.11
Financial Leverage 0.61
EPS 2,154.94
PE 8.12
PB 0.82

シンボルニュース CPC

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
BFC 15,500 22.35 -0.40/-0.02%
BT1 0 0.00
0/0%
CGL 0 0.00
0/0%
CPC 100 17.00
0/0%
DCM 877,900 31.35 -0.90/-0.03%
DHB 0 0.00
0/0%
DOC 0 0.00
0/0%
DPM 578,900 43.75 -1.30/-0.03%
HAI 0 0.00
0/0%