CTCP Công trình Giao thông Công chánh
CTCP Công trình Giao thông Công chánh (CPW : UPCOM)
:
CTCP Công trình Giao thông Công chánh
14-16 Phan Đăng Lưu, phường 6, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
www.gtccsg.com
+84 (8) 384-14872
Fax
+84 (8) 384-14824
Email
email@gtccsg.com

取引情報

銘柄 CPW
取引所 UPCOM
現値
1.90 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 1.90
52週間の変動 -
平均売買高(10日間)
流行株式数 26,875,000
時価総額 51.06 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.04
ROA (%) 0.01
ROE (%) 0.04
Financial Leverage 2.01
EPS 421.13
PE 4.51
PB 0.23

シンボルニュース CPW

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AC4 0 0.00
0/0%
ACS 0 0.00
0/0%
ALV 0 0.00
0/0%
AMS 0 0.00
0/0%
ASD 0 0.00
0/0%
ATB 0 0.00
0/0%
B82 0 0.00
0/0%
BAX 0 0.00
0/0%
BCE 0 0.00
0/0%
BDC 0 0.00
0/0%