Công ty Cổ phần Cáp Sài Gòn
Công ty Cổ phần Cáp Sài Gòn (CSG : UPCOM)
:
Công ty Cổ phần Cáp Sài Gòn
Đường số 1, Khu công nghiệp Long Thành, huyện Long Thành, Đồng Nai.
+84 (61) 351-4125
Fax
+84 (61) 351-4126
Email
scc@saigoncable.com.vn

取引情報

銘柄 CSG
取引所 UPCOM
現値 12.2 (+0.50/+4.27%)
当日の変動 11.80 - 12.20
数量 550,520
平均株価(10日間) 11.53
52週間の変動 -
平均売買高(10日間)
流行株式数 26,680,820
時価総額 (10億)
Gross Profit Margin (%)
ROA (%)
ROE (%)
Financial Leverage
EPS
PE
PB

シンボルニュース CSG

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
CKV 0 0.00
0/0%
CSG 550,520 12.20 +0.50/+0.04%
ICT 500 17.30
0/0%
KST 1,600 12.20 +1.10/+0.10%
LTC 19,654 1.50 -0.20/-0.12%
MFS 3,001 28.20 +0.70/+0.03%
PMJ 0 0.00
0/0%
PMT 0 0.00
0/0%