Công ty Cổ phần Công trình 6
Công ty Cổ phần Công trình 6 (CT6 : UPCOM)
:
Công ty Cổ phần Công trình 6
Tổ 36, Thị trấn Đông Anh, Hà Nội
www.ctcpct6.vn
+84 (24) 388-32760
Fax
+84 (24) 388-32761
Email
ctcpct6@vnn.vn

取引情報

銘柄 CT6
取引所 UPCOM
現値
5.20 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 5.87
52週間の変動 4.20 - 9.40
平均売買高(10日間) 200.00
流行株式数 6,105,759
時価総額 33.58 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.13
ROA (%) 0.07
ROE (%) 0.23
Financial Leverage 1.94
EPS 1,622.30
PE 3.39
PB 0.71

シンボルニュース CT6

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AC4 0 0.00
0/0%
ACS 0 0.00
0/0%
ALV 10,300 3.80 +0.10/+0.03%
AMS 22,419 6.80
0/0%
ASD 0 0.00
0/0%
ATB 0 0.00
0/0%
B82 0 0.00
0/0%
BAX 0 0.00
0/0%
BCE 31,200 6.46 -0.17/-0.03%
BDC 0 0.00
0/0%