NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM (CTG : HOSE)
:
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
www.vietinbank.vn
+84 (43) 942-1030
Fax
+84 (43) 942-1032
Email
webmaster@vietinbank.vn

取引情報

銘柄 CTG
取引所 HOSE
現値 23.2 (+0.60/+2.65%)
当日の変動 22.45 - 23.25
数量 5,377,300
平均株価(10日間) 24.35
52週間の変動 22.50 - 38.20
平均売買高(10日間) 2,630,990.00
流行株式数 4,805,750,609
時価総額 129,755.27 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.00
ROA (%) 0.01
ROE (%) 0.15
Financial Leverage
EPS 3,056.74
PE 8.83
PB 1.33

シンボルニュース CTG

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ABB 1,403,834 10.20 +0.10/+0.01%
ACB 4,219,300 22.20 +0.20/+0.01%
BAB 24,254 15.60 +0.40/+0.03%
BID 1,817,900 33.90 +0.40/+0.01%
BVB 691,003 11.90 -0.20/-0.02%
CTG 5,377,300 23.20 +0.60/+0.03%
EIB 1,091,500 34.20 -2.55/-0.07%
EVF 205,500 9.76 -0.09/-0.01%