Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng
Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng (DAE : HNX)
:
Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng
15 Nguyễn Chí Thanh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
www.sachgiaoduc.com
+84 (236) 388-6497
Fax
+84 (236) 388-7793
Email
sgddn@nxbgd.vn

取引情報

銘柄 DAE
取引所 HNX
現値
22.40 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 22.12
52週間の変動 19.50 - 30.40
平均売買高(10日間) 50.00
流行株式数 1,498,680
時価総額 32.52 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.30
ROA (%) 0.08
ROE (%) 0.12
Financial Leverage 0.44
EPS 3,083.18
PE 7.04
PB 1.05

シンボルニュース DAE

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ADC 1 0.00
0/0%
ALT 400 19.20 -1.10/-0.05%
BDB 0 0.00
0/0%
BED 0 0.00
0/0%
BST 0 0.00
0/0%
DAD 500 21.60 -2.10/-0.09%
DAE 0 0.00
0/0%
DHI 5,400 5.60 -0.30/-0.05%
DNB 0 0.00
0/0%
EBS 0 0.00
0/0%