Công ty Cổ phần Đông Á
Công ty Cổ phần Đông Á (DAP : UPCOM)
:
Công ty Cổ phần Đông Á
donga.khatoco.com
+84 (258) 730-3979
Fax
+84 (258) 372-7386
Email
dopacknt@khatoco.com

取引情報

銘柄 DAP
取引所 UPCOM
現値
35.60 (0/0%)
当日の変動 35.60 - 35.60
数量 200
平均株価(10日間) 37.30
52週間の変動 30.00 - 70.10
平均売買高(10日間) 0.00
流行株式数 1,680,000
時価総額 50.40 (10億)
Gross Profit Margin (%)
ROA (%)
ROE (%)
Financial Leverage 1.33
EPS 6,833.38
PE 4.39
PB 0.55

シンボルニュース DAP

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
BAL 0 0.00
0/0%
BBH 0 0.00
0/0%
BBS 1,200 11.20 +0.10/+0.01%
BPC 100 10.70 +0.70/+0.07%
BTG 800 8.50 -0.40/-0.04%
BXH 104 12.60 -1.30/-0.09%
DAP 200 35.60
0/0%
DPC 0 0.00
0/0%
HBD 0 0.00
0/0%
HKP 0 0.00
0/0%