Công ty cổ phần Dabaco Việt Nam
Công ty cổ phần Dabaco Việt Nam (DBC : HOSE)
:
Công ty cổ phần Dabaco Việt Nam
Đường Lý Thái Tổ, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
http://www.dabaco.com.vn
+84 (222) 382-6077
Fax
+84 (222) 382-5496
Email
contact@dabaco.com.vn

取引情報

銘柄 DBC
取引所 HOSE
現値 20.55 (-0.95/-4.42%)
当日の変動 20.55 - 22.25
数量 3,278,700
平均株価(10日間) 24.76
52週間の変動 15.50 - 80.80
平均売買高(10日間) 6,584,050.00
流行株式数 242,001,859
時価総額 6,703.45 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.11
ROA (%) 0.02
ROE (%) 0.06
Financial Leverage 1.47
EPS 1,126.13
PE 24.60
PB 1.44

シンボルニュース DBC

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AFX 9,515 13.00 +0.10/+0.01%
AGC 93,400 0.90 +0.10/+0.13%
AGM 77,000 16.30 -0.90/-0.05%
AGX 0 0.00
0/0%
ANT 8,100 11.50 -0.10/-0.01%
APF 12,616 69.00 -0.40/-0.01%
ATA 0 0.00
0/0%
ATS 0 0.00
0/0%
BBC 100 60.50 +2.10/+0.04%