Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau
Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (DCM : HOSE)
:
Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau
Lô D, khu công nghiệp phường 1, đường Ngô Quyền, phường 1, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
www.pvcfc.com.vn
+84 (780) 381-9000
Fax
+84 (780) 359-0501
Email
info@pvcfc.com.vn

取引情報

銘柄 DCM
取引所 HOSE
現値 28.75 (+1.40/+5.12%)
当日の変動 26.80 - 28.90
数量 5,790,300
平均株価(10日間) 26.43
52週間の変動 21.40 - 49.45
平均売買高(10日間) 7,144,620.00
流行株式数 529,400,000
時価総額 19,773.09 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.39
ROA (%) 0.35
ROE (%) 0.48
Financial Leverage 0.39
EPS 7,604.29
PE 4.91
PB 1.98

シンボルニュース DCM

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
BFC 109,900 17.00 +0.25/+0.01%
BT1 0 0.00
0/0%
CGL 0 0.00
0/0%
CPC 0 0.00
0/0%
DCM 5,790,300 28.75 +1.40/+0.05%
DHB 0 0.00
0/0%
DOC 0 0.00
0/0%
DPM 2,327,000 40.50 +1.45/+0.04%
HAI 0 0.00
0/0%