Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến
Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến (DID : UPCOM)
:
Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến
Lô 17, KCN Nhơn Trạch 2, Tỉnh lộ 25B, Nhơn Trạch, Đồng Nai
www.dicdongtien.vn
+84 (251) 352-1752
Fax
+84 (251) 352-1953
Email
contact@dicdongtien.vn

取引情報

銘柄 DID
取引所 UPCOM
現値 4.9 (-0.10/-2.00%)
当日の変動 4.50 - 4.90
数量 8,300
平均株価(10日間) 5.14
52週間の変動 4.40 - 19.80
平均売買高(10日間) 28,910.00
流行株式数 15,622,552
時価総額 81.24 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.08
ROA (%) 0.01
ROE (%) 0.01
Financial Leverage
EPS 82.90
PE 62.73
PB 0.49

シンボルニュース DID

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AC4 0 0.00
0/0%
ACS 0 0.00
0/0%
ALV 1,000 4.90 +0.30/+0.07%
AMS 32,600 7.80
0/0%
ASD 0 0.00
0/0%
ATB 105,100 1.20 -0.10/-0.08%
B82 38,900 0.90 -0.10/-0.10%
BAX 4,214 77.20 -7.20/-0.09%
BCE 108,800 8.50 -0.08/-0.01%
BDC 0 0.00
0/0%