CTCP Môi trường Đô Thị Đà Nẵng
CTCP Môi trường Đô Thị Đà Nẵng (DNE : UPCOM)
:
CTCP Môi trường Đô Thị Đà Nẵng
471 Núi Thành, Phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Đà Nẵng
www.moitruongdothidanang.com.vn
+84 (236) 362-2007
Fax
+84 (236) 364-2423
Email
danangurenco@vnn.vn

取引情報

銘柄 DNE
取引所 UPCOM
現値 10 (-0.90/-8.26%)
当日の変動 10.00 - 10.00
数量 800
平均株価(10日間) 10.35
52週間の変動 7.60 - 11.00
平均売買高(10日間) 150.00
流行株式数 5,773,600
時価総額 53.69 (10億)
Gross Profit Margin (%)
ROA (%)
ROE (%)
Financial Leverage 1.08
EPS 2,002.50
PE 4.64
PB 0.77

シンボルニュース DNE

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AGE 0 0.00
0/0%
BLU 0 0.00
0/0%
BMD 0 0.00
0/0%
BRS 100 29.90 -1.10/-0.04%
BTU 200 13.10 -0.10/-0.01%
CAM 0 0.00
0/0%
CDH 0 0.00
0/0%
CVH 0 0.00
0/0%
DNE 800 10.00 -0.90/-0.08%
DTB 1 0.00
0/0%