Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco
Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco (DNM : HNX)
:
Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco
105 Hùng Vương, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, Đà Nẵng
www.danameco.com
+84 (236) 381-8478
Fax
+84 (236) 381-0004
Email
Info@danameco.com

取引情報

銘柄 DNM
取引所 HNX
現値 18.5 (-1.00/-5.13%)
当日の変動 18.50 - 19.00
数量 1,900
平均株価(10日間) 19.22
52週間の変動 20.30 - 76.00
平均売買高(10日間) 1,190.00
流行株式数 5,253,070
時価総額 106.64 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.20
ROA (%) 0.07
ROE (%) 0.27
Financial Leverage 2.16
EPS 7,091.66
PE 2.86
PB 0.77

シンボルニュース DNM

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AMP 0 0.00
0/0%
AMV 2,189,761 5.40 -0.50/-0.08%
DNM 1,900 18.50 -1.00/-0.05%
JVC 1,070,800 3.86 -0.29/-0.07%
MEF 0 0.00
0/0%