Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng
Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng (DNS : UPCOM)
:
Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng
www.dnsteel.vn
+84 (236) 384-2561
Fax
+84 (236) 384-2174
Email
thepdanang@dnsteel.vn

取引情報

銘柄 DNS
取引所 UPCOM
現値 15 (-1.00/-6.25%)
当日の変動 15.00 - 15.50
数量 400
平均株価(10日間) 17.71
52週間の変動 -
平均売買高(10日間)
流行株式数 21,600,000
時価総額 324.00 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.07
ROA (%) 0.10
ROE (%) 0.29
Financial Leverage 1.52
EPS 2,613.03
PE 5.74
PB 1.45

シンボルニュース DNS

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
BCA 63,100 4.90 +0.10/+0.02%
BVG 350,120 2.70 +0.10/+0.04%
DNS 400 15.00 -1.00/-0.06%
DNY 0 0.00
0/0%
DTL 300 33.20 +0.20/+0.01%
HMG 0 0.00
0/0%
HPG 13,085,700 21.20 -0.15/-0.01%
HSG 36,226,900 15.40 -0.45/-0.03%
ITQ 1,719,825 3.10 +0.10/+0.03%