Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng
Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng (DNS : UPCOM)
:
Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng
www.dnsteel.vn
+84 (236) 384-2561
Fax
+84 (236) 384-2174
Email
thepdanang@dnsteel.vn

取引情報

銘柄 DNS
取引所 UPCOM
現値 15 (-1.00/-6.25%)
当日の変動 15.00 - 15.50
数量 400
平均株価(10日間) 17.71
52週間の変動 -
平均売買高(10日間)
流行株式数 21,600,000
時価総額 324.00 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.07
ROA (%) 0.10
ROE (%) 0.29
Financial Leverage 1.52
EPS 2,613.03
PE 5.74
PB 1.45

シンボルニュース DNS

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
BCA 40,100 6.80 -0.10/-0.01%
BVG 34,300 2.70 -0.10/-0.04%
DNS 400 15.00 -1.00/-0.06%
DNY 0 0.00
0/0%
DTL 400 23.30 -0.50/-0.02%
HMG 0 0.00
0/0%
HPG 36,474,800 17.60 -0.40/-0.02%
HSG 10,420,600 11.80 -0.85/-0.07%
ITQ 195,201 3.10 -0.30/-0.09%