Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai
Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (DNW : UPCOM)
:
Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai
Số 48 Cách mạng tháng 8, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
www.dowaco.vn
+84 (251) 384-3316
Fax
+84 (251) 384-7149
Email
capnuocdongnai@dowaco.vn

取引情報

銘柄 DNW
取引所 UPCOM
現値 26 (+3.00/+13.04%)
当日の変動 23.10 - 26.00
数量 3,600
平均株価(10日間) 26.04
52週間の変動 20.20 - 29.50
平均売買高(10日間) 22,400.00
流行株式数 120,000,000
時価総額 3,180.00 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.37
ROA (%) 0.11
ROE (%) 0.22
Financial Leverage
EPS 3,582.02
PE 7.40
PB 1.75

シンボルニュース DNW

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
BDW 0 0.00
0/0%
BGW 0 0.00
0/0%
BLW 0 0.00
0/0%
BNW 0 0.00
0/0%
BPW 0 0.00
0/0%
BTW 0 0.00
0/0%
BWA 0 0.00
0/0%
BWE 87,400 47.00 +0.10/+0.00%
BWS 0 0.00
0/0%
CLW 5,000 35.00 -2.00/-0.05%