Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp
Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp (DOP : UPCOM)
:
Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp
215 - 217 Trương Hán Siêu, phường Phú Mỹ, thành phố Cao Lãnh - Đồng Tháp
www.dopetco.com.vn
+84 (277) 387-7016
Fax
+84 (277) 387-7029
Email
dopetco2007@yahoo.com.vn

取引情報

銘柄 DOP
取引所 UPCOM
現値 9.5 (+0.20/+2.15%)
当日の変動 8.10 - 9.60
数量 300
平均株価(10日間) 11.29
52週間の変動 8.70 - 18.10
平均売買高(10日間) 20.00
流行株式数 4,719,950
時価総額 61.36 (10億)
Gross Profit Margin (%)
ROA (%)
ROE (%)
Financial Leverage 0.29
EPS 1,636.21
PE 7.95
PB 0.91

シンボルニュース DOP

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ACV 30,846 84.50 +1.70/+0.02%
ASG 600 25.00 -0.10/0.00%
BLN 200 7.90 +0.60/+0.08%
BSG 7,500 12.70 +0.10/+0.01%
BXD 0 0.00
0/0%
BXT 0 0.00
0/0%
CAG 1,902 8.40 +0.30/+0.04%
CIA 3,600 10.00 +0.30/+0.03%
CLL 4,800 24.90 -0.10/0.00%
CVP 0 0.00
0/0%