Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng
Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng (DPC : HNX)
:
Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng
371 Trần Cao Vân, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
http://danaplast.vn
+84 (236) 371-4642
Fax
+84 (236) 371-4561
Email
danaplast@dng.vnn.vn

取引情報

銘柄 DPC
取引所 HNX
現値
19.90 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 20.10
52週間の変動 10.70 - 28.20
平均売買高(10日間) 0.00
流行株式数 2,237,280
時価総額 45.64 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.43
ROA (%) 0.00
ROE (%) 0.00
Financial Leverage 0.91
EPS 106.65
PE 191.28
PB 0.91

シンボルニュース DPC

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
BAL 0 0.00
0/0%
BBH 0 0.00
0/0%
BBS 0 0.00
0/0%
BPC 2 0.00
0/0%
BTG 0 0.00
0/0%
BXH 3,018 13.90 -1.50/-0.10%
DAP 200 35.60
0/0%
DPC 0 0.00
0/0%
HBD 0 0.00
0/0%
HKP 0 0.00
0/0%