Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí
Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí (DPM : HOSE)
:
Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí
Tòa nhà Waseco, Số 10 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
www.dpm.vn
+84 (28) 382-56258
Fax
+84 (28) 382-56269
Email
dpm@pvfcco.com.vn

取引情報

銘柄 DPM
取引所 HOSE
現値 31.85 (+0.50/+1.59%)
当日の変動 31.35 - 32.10
数量 1,509,900
平均株価(10日間) 31.83
52週間の変動 31.05 - 69.50
平均売買高(10日間) 2,225,200.00
流行株式数 391,334,260
時価総額 12,268.33 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.42
ROA (%) 0.35
ROE (%) 0.45
Financial Leverage 0.26
EPS 9,531.36
PE 3.29
PB 1.03

シンボルニュース DPM

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
BFC 273,800 17.65 +0.25/+0.01%
BT1 0 0.00
0/0%
CGL 0 0.00
0/0%
CPC 200 17.20
0/0%
DCM 2,906,500 24.20 +0.45/+0.02%
DHB 0 0.00
0/0%
DOC 0 0.00
0/0%
DPM 1,509,900 31.85 +0.50/+0.02%
HAI 0 0.00
0/0%