Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí
Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí (DPM : HOSE)
:
Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí
Tòa nhà Waseco, Số 10 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
www.dpm.vn
+84 (28) 382-56258
Fax
+84 (28) 382-56269
Email
dpm@pvfcco.com.vn

取引情報

銘柄 DPM
取引所 HOSE
現値 34 (+0.80/+2.41%)
当日の変動 33.20 - 34.15
数量 3,149,500
平均株価(10日間) 33.00
52週間の変動 31.05 - 49.80
平均売買高(10日間) 3,208,990.00
流行株式数 391,334,260
時価総額 14,440.23 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.27
ROA (%) 0.15
ROE (%) 0.19
Financial Leverage 0.19
EPS 6,402.99
PE 5.76
PB 1.22

シンボルニュース DPM

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
BFC 506,000 24.25 +0.10/+0.00%
BT1 0 0.00
0/0%
CGL 0 0.00
0/0%
CPC 1,800 16.20 -1.70/-0.09%
DCM 5,257,000 33.20 +1.20/+0.04%
DHB 0 0.00
0/0%
DOC 800 7.80
0/0%
DPM 3,149,500 34.00 +0.80/+0.02%
HAI 0 0.00
0/0%