CTCP Chứng khoán Đà Nẵng
CTCP Chứng khoán Đà Nẵng (DSC : UPCOM)
:
CTCP Chứng khoán Đà Nẵng
102 Nguyễn Thị Minh Khai, quận Hải Châu, Đà Nẵng
www.dsc.com.vn
+84 (236) 388-8456
Fax
+84 (236) 388-8459
Email
info@dsc.com.vn

取引情報

銘柄 DSC
取引所 UPCOM
現値 30.5 (-3.90/-11.34%)
当日の変動 30.00 - 34.80
数量 518,800
平均株価(10日間) 38.65
52週間の変動 8.70 - 39.00
平均売買高(10日間) 390,460.00
流行株式数 100,000,000
時価総額 2,670.00 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.75
ROA (%) 0.03
ROE (%) 0.07
Financial Leverage 0.99
EPS 363.51
PE 73.45
PB 2.58

シンボルニュース DSC

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AAS 262,933 10.80 -0.80/-0.07%
AGR 1,237,800 8.42 -0.63/-0.07%
APG 9,372,200 5.56 -0.41/-0.07%
APS 4,306,024 11.40 -1.20/-0.10%
ART 0 0.00
0/0%
BMS 239,474 6.30 -0.10/-0.02%
BSI 1,880,000 18.55 -1.35/-0.07%
BVS 246,320 16.60 -1.70/-0.09%
CSI 73,300 58.00 -0.40/-0.01%
CTS 4,321,200 12.90 +0.10/+0.01%