CTCP Chứng khoán Đà Nẵng
CTCP Chứng khoán Đà Nẵng (DSC : UPCOM)
:
CTCP Chứng khoán Đà Nẵng
102 Nguyễn Thị Minh Khai, quận Hải Châu, Đà Nẵng
www.dsc.com.vn
+84 (236) 388-8456
Fax
+84 (236) 388-8459
Email
info@dsc.com.vn

取引情報

銘柄 DSC
取引所 UPCOM
現値 34.7 (+4.50/+14.90%)
当日の変動 32.00 - 34.70
数量 48,700
平均株価(10日間) 32.09
52週間の変動 8.70 - 39.00
平均売買高(10日間) 390,460.00
流行株式数 100,000,000
時価総額 2,670.00 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.75
ROA (%) 0.03
ROE (%) 0.07
Financial Leverage 0.99
EPS 363.51
PE 73.45
PB 2.58

シンボルニュース DSC

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AAS 87,607 12.90 -0.60/-0.04%
AGR 374,800 8.70 -0.42/-0.05%
APG 1,059,100 5.57 -0.13/-0.02%
APS 693,538 11.60 -0.60/-0.05%
ART 799,829 2.20 -0.10/-0.04%
BMS 65,643 8.10 -0.70/-0.08%
BSI 795,900 25.95 -1.95/-0.07%
BVS 239,500 17.50 +0.50/+0.03%
CSI 85,200 64.80 -2.50/-0.04%
CTS 598,400 14.65 -0.65/-0.04%