Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Nam Định
Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Nam Định (DST : HNX)
:
Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Nam Định
13 Minh Khai – Thành phố Nam Định - Tỉnh Nam Định
saothanglong.vn
+84 (228) 384-49498
Fax
+84 (228) 383-9121
Email
info@sachnamdinh.vn

取引情報

銘柄 DST
取引所 HNX
現値 6.8 (-0.60/-8.11%)
当日の変動 6.70 - 7.20
数量 234,000
平均株価(10日間) 7.71
52週間の変動 4.40 - 16.80
平均売買高(10日間) 112,730.00
流行株式数 32,219,000
時価総額 270.64 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.03
ROA (%) 0.11
ROE (%) 0.11
Financial Leverage 0.10
EPS 1,533.62
PE 5.48
PB 0.71

シンボルニュース DST

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AC4 0 0.00
0/0%
ACS 0 0.00
0/0%
ALV 1,000 4.90 +0.30/+0.07%
AMS 32,600 7.80
0/0%
ASD 0 0.00
0/0%
ATB 105,100 1.20 -0.10/-0.08%
B82 38,900 0.90 -0.10/-0.10%
BAX 4,214 77.20 -7.20/-0.09%
BCE 108,800 8.50 -0.08/-0.01%
BDC 0 0.00
0/0%