Công ty cổ phần Đệ Tam
Công ty cổ phần Đệ Tam (DTA : HOSE)
:
Công ty cổ phần Đệ Tam
2/6 – 2/8 Núi Thành, phường 13, quận Tân Bình, Tp. HCM
www.detamland.com
+84 (83) 810-8452
Fax
+84 (28) 399-74679
Email
info@detamland.com

取引情報

銘柄 DTA
取引所 HOSE
現値 5.91 (-0.02/-0.34%)
当日の変動 5.54 - 5.93
数量 6,000
平均株価(10日間) 6.49
52週間の変動 4.78 - 26.75
平均売買高(10日間) 22,640.00
流行株式数 18,059,832
時価総額 106.73 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.18
ROA (%) 0.02
ROE (%) 0.06
Financial Leverage 2.59
EPS 672.80
PE 8.78
PB 0.56

シンボルニュース DTA

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AAV 154,308 5.30 -0.20/-0.04%
AGG 49,600 31.40 -0.15/0.00%
API 361,192 12.00 -0.50/-0.04%
ASM 3,541,900 8.74 +0.08/+0.01%
BCI 51,340 41.90 +0.30/+0.01%
BII 1,590,758 2.60 -0.10/-0.04%
BVL 100 25.20 +0.40/+0.02%
C21 0 0.00
0/0%
CCI 100 24.50 +1.55/+0.07%
CCL 64,000 5.66 +0.01/+0.00%