CTCP Công trình Đô thị Bảo Lộc
CTCP Công trình Đô thị Bảo Lộc (DTB : UPCOM)
:
CTCP Công trình Đô thị Bảo Lộc
Số 261 Hoàng Văn Thụ, phường 1, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
congtydothibaoloc.com
+84 (263) 386-4057
Fax
+84 (263) 371-0343
Email

取引情報

銘柄 DTB
取引所 UPCOM
現値
15.10 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 15.10
52週間の変動 4.00 - 12.00
平均売買高(10日間) 0.00
流行株式数 1,558,248
時価総額 9.82 (10億)
Gross Profit Margin (%)
ROA (%)
ROE (%)
Financial Leverage 0.94
EPS 1,515.04
PE 4.16
PB 0.53

シンボルニュース DTB

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AGE 0 0.00
0/0%
BLU 0 0.00
0/0%
BMD 0 0.00
0/0%
BRS 700 25.00 -4.40/-0.15%
BTU 0 0.00
0/0%
CAM 0 0.00
0/0%
CDH 0 0.00
0/0%
CVH 0 0.00
0/0%
DLM 0 0.00
0/0%
DNE 0 0.00
0/0%