Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (DVP : HOSE)
:
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ
Cảng Đình Vũ, phường Đông Hải, quận Hải An, Tp. Hải Phòng
dinhvuport.com.vn
+84 (225) 376-9992
Fax
+84 (225) 376-9992
Email
cangdinhvu@dinhvuport.com.vn

取引情報

銘柄 DVP
取引所 HOSE
現値 52 (+1.00/+1.96%)
当日の変動 51.80 - 52.40
数量 16,400
平均株価(10日間) 50.62
52週間の変動 40.00 - 58.90
平均売買高(10日間) 38,970.00
流行株式数 40,000,000
時価総額 2,040.00 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.53
ROA (%) 0.19
ROE (%) 0.21
Financial Leverage 0.08
EPS 8,365.53
PE 6.10
PB 1.37

シンボルニュース DVP

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ACV 5,900 77.60 -0.10/0.00%
ASG 300 22.65 -0.05/0.00%
BLN 0 0.00
0/0%
BSG 200 10.90
0/0%
BXD 0 0.00
0/0%
BXT 0 0.00
0/0%
CAG 4,400 8.10 +0.30/+0.04%
CIA 3,700 11.70 -0.10/-0.01%
CLL 4,200 31.05 +0.05/+0.00%
CVP 0 0.00
0/0%