Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzi An
Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzi An (DZM : HNX)
:
Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzi An
Số 3 đường số 1, KCN Sóng Thần1, Dzi An, Bình Dương
www.dzima.com
+84 (274) 379-0901
Fax
+84 (274) 379-0905
Email
info@dzima.com

取引情報

銘柄 DZM
取引所 HNX
現値 4.5 (-0.50/-10.00%)
当日の変動 4.50 - 4.80
数量 3,000
平均株価(10日間) 4.84
52週間の変動 6.60 - 15.10
平均売買高(10日間) 2,180.00
流行株式数 5,395,985
時価総額 35.61 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.05
ROA (%) 0.01
ROE (%) 0.02
Financial Leverage 1.48
EPS -1,783.85
PE
PB 0.93

シンボルニュース DZM

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
APL 0 0.00
0/0%
CEG 0 0.00
0/0%
CKH 0 0.00
0/0%
CMK 0 0.00
0/0%
CTB 0 0.00
0/0%
CTT 0 0.00
0/0%
DVH 0 0.00
0/0%
DZM 3,000 4.50 -0.50/-0.10%
FBC 0 0.00
0/0%