CTCP Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực
CTCP Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực (EIN : UPCOM)
:
CTCP Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực
04 Nguyễn Siêu, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
www.ecinvest.vn
+84 (8) 221-03292
Fax
+84 (8) 221-03296
Email
pist@pist.com.vn

取引情報

銘柄 EIN
取引所 UPCOM
現値 3.1 (-0.10/-3.13%)
当日の変動 3.10 - 3.30
数量 6,500
平均株価(10日間) 3.02
52週間の変動 5.50 - 22.70
平均売買高(10日間) 8,400.00
流行株式数 45,407,161
時価総額 263.36 (10億)
Gross Profit Margin (%) -0.31
ROA (%) 0.00
ROE (%) 0.00
Financial Leverage 1.90
EPS 17.35
PE 334.28
PB 0.59

シンボルニュース EIN

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AAV 257,150 3.90 +0.30/+0.08%
AGG 30,800 33.50 +0.05/+0.00%
API 290,570 9.60 +0.80/+0.09%
ASM 3,859,300 7.60 +0.38/+0.05%
BCI 51,340 41.90 +0.30/+0.01%
BII 345,777 1.80
0/0%
BVL 1,000 23.60
0/0%
C21 0 0.00
0/0%
CCI 1,100 23.25 +1.50/+0.07%
CCL 31,000 5.46 +0.17/+0.03%