Công ty cổ phần ngoại thương và phát triển đầu tư TP. HCM
Công ty cổ phần ngoại thương và phát triển đầu tư TP. HCM (FDC : HOSE)
:
Công ty cổ phần ngoại thương và phát triển đầu tư TP. HCM
28 Phùng Khắc Khoan. P.Đa Kao, Q.1, Tp.HCM
www.fidecovn.com
+84 (28) 822-1043
Fax
+84 (28) 822-5241
Email
fideco@fidecovn.com

取引情報

銘柄 FDC
取引所 HOSE
現値 19.6 (-1.40/-6.67%)
当日の変動 19.55 - 19.60
数量 3,500
平均株価(10日間) 20.44
52週間の変動 12.20 - 41.35
平均売買高(10日間) 2,870.00
流行株式数 38,623,488
時価総額 857.44 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.11
ROA (%) 0.00
ROE (%) 0.00
Financial Leverage 0.24
EPS 12.34
PE 1,799.37
PB 1.33

シンボルニュース FDC

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AAV 510,891 5.50 -0.60/-0.10%
AGG 95,500 34.85
0/0%
API 1,618,661 12.60 -1.40/-0.10%
ASM 11,220,700 9.05
0/0%
BCI 51,340 41.90 +0.30/+0.01%
BII 4,220,600 2.80
0/0%
BVL 2,100 26.00 +3.30/+0.15%
C21 700 12.00 -0.20/-0.02%
CCI 0 0.00
0/0%
CCL 128,600 6.02 -0.27/-0.04%