CTCP Phát hành sách thành phố Hồ Chí Minh - FAHASA
CTCP Phát hành sách thành phố Hồ Chí Minh - FAHASA (FHS : UPCOM)
:
CTCP Phát hành sách thành phố Hồ Chí Minh - FAHASA
60 -62 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
www.fahasasg.com.vn
+84 (28) 382-25446
Fax
+84 (28) 382-25795
Email
fahasa-sg@hcm.vnn.vn

取引情報

銘柄 FHS
取引所 UPCOM
現値
31.40 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 31.07
52週間の変動 16.10 - 37.00
平均売買高(10日間) 1,630.00
流行株式数 12,751,462
時価総額 382.54 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.23
ROA (%) 0.03
ROE (%) 0.23
Financial Leverage 6.41
EPS 3,640.38
PE 8.24
PB 2.12

シンボルニュース FHS

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ADC 1,400 17.00 -0.50/-0.03%
ALT 0 0.00
0/0%
BDB 0 0.00
0/0%
BED 0 0.00
0/0%
BST 0 0.00
0/0%
DAD 300 22.20 +2.00/+0.10%
DAE 0 0.00
0/0%
DHI 5,400 5.60 -0.30/-0.05%
DNB 0 0.00
0/0%
EBS 0 0.00
0/0%