CTCP Phát hành sách thành phố Hồ Chí Minh - FAHASA
CTCP Phát hành sách thành phố Hồ Chí Minh - FAHASA (FHS : UPCOM)
:
CTCP Phát hành sách thành phố Hồ Chí Minh - FAHASA
60 -62 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
www.fahasasg.com.vn
+84 (28) 382-25446
Fax
+84 (28) 382-25795
Email
fahasa-sg@hcm.vnn.vn

取引情報

銘柄 FHS
取引所 UPCOM
現値
32.50 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 32.45
52週間の変動 21.20 - 35.90
平均売買高(10日間) 80.00
流行株式数 12,751,462
時価総額 414.42 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.25
ROA (%) 0.04
ROE (%) 0.30
Financial Leverage 5.99
EPS 4,454.07
PE 7.30
PB 1.92

シンボルニュース FHS

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ADC 0 0.00
0/0%
ALT 0 0.00
0/0%
BDB 0 0.00
0/0%
BED 0 0.00
0/0%
BST 0 0.00
0/0%
DAD 0 0.00
0/0%
DAE 0 0.00
0/0%
DHI 5,400 5.60 -0.30/-0.05%
DNB 0 0.00
0/0%
EBS 0 0.00
0/0%