Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam (FID : HNX)
:
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam
Số 47 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
www.vndi.vn
+84 (24) 3974-1739
Fax
+84 (24) 3974-1740
Email
infovndi@gmail.com

取引情報

銘柄 FID
取引所 HNX
現値 2.8 (-0.10/-3.45%)
当日の変動 2.80 - 3.00
数量 53,462
平均株価(10日間) 3.10
52週間の変動 2.60 - 10.80
平均売買高(10日間) 155,770.00
流行株式数 24,715,958
時価総額 79.09 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.03
ROA (%) 0.00
ROE (%) 0.00
Financial Leverage 0.08
EPS 33.16
PE 96.51
PB 0.32

シンボルニュース FID

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AC4 0 0.00
0/0%
ACS 0 0.00
0/0%
ALV 0 0.00
0/0%
AMS 2,500 7.60
0/0%
ASD 0 0.00
0/0%
ATB 0 0.00
0/0%
B82 0 0.00
0/0%
BAX 100 74.00 -6.00/-0.08%
BCE 63,200 8.15
0/0%
BDC 0 0.00
0/0%