CTCP Đầu tư và Phát triển Đức Quân
CTCP Đầu tư và Phát triển Đức Quân (FTM : UPCOM)
:
CTCP Đầu tư và Phát triển Đức Quân
Lô A3 khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, đường Trần Thái Tông, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
www.fortex.com.vn
+84 (227) 384-5379
Fax
+84 (227) 384-5305
Email
contact@fortex.com.vn

取引情報

銘柄 FTM
取引所 UPCOM
現値 2.4 (-0.20/-7.69%)
当日の変動 2.30 - 2.50
数量 533,007
平均株価(10日間) 2.66
52週間の変動 2.20 - 9.55
平均売買高(10日間) 320,350.00
流行株式数 50,000,000
時価総額 145.00 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.08
ROA (%) 0.02
ROE (%) 0.05
Financial Leverage
EPS -4,416.47
PE
PB 3.71

シンボルニュース FTM

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ADS 697,700 11.85 -0.55/-0.04%
AG1 3,800 6.20 +0.20/+0.03%
AQN 0 0.00
0/0%
ATD 0 0.00
0/0%
BDG 500 26.90
0/0%
BMG 0 0.00
0/0%
BVN 0 0.00
0/0%
DCG 0 0.00
0/0%
DM7 0 0.00
0/0%
FTM 533,007 2.40 -0.20/-0.08%