CTCP GAB
CTCP GAB (GAB : HOSE)
:
CTCP GAB
Thôn Châu Tử, xã Châu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa
www.flcgab.vn
+84 (2) 378-860866
Fax
Email

取引情報

銘柄 GAB
取引所 HOSE
現値
196.40 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 196.40
52週間の変動 196.40 - 196.40
平均売買高(10日間) 0.00
流行株式数 14,903,987
時価総額 2,927.14 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.04
ROA (%) 0.00
ROE (%) 0.01
Financial Leverage 0.50
EPS -273.06
PE
PB 18.49

シンボルニュース GAB

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ACC 20,300 13.85
0/0%
ACE 100 35.00
0/0%
ADP 400 20.50 +1.60/+0.08%
BCC 639,967 12.50
0/0%
BDT 35,600 15.70 -0.80/-0.05%
BHC 0 0.00
0/0%
BHV 0 0.00
0/0%
BIG 255,200 5.30 -0.10/-0.02%
BT6 0 0.00
0/0%
BTD 0 0.00
0/0%