Tổng Công ty khí Việt Nam - Công ty Cổ phần
Tổng Công ty khí Việt Nam - Công ty Cổ phần (GAS : HOSE)
:
Tổng Công ty khí Việt Nam - Công ty Cổ phần
Tòa nhà PV Gas Tower, 673 Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, TP.HCM
www.pvgas.com.vn
+84 (8) 378-16777
Fax
+84 (8) 378-15666
Email
pvgas@pvgas.com.vn

取引情報

銘柄 GAS
取引所 HOSE
現値 106.8 (-2.70/-2.47%)
当日の変動 106.80 - 111.50
数量 336,900
平均株価(10日間) 109.21
52週間の変動 86.30 - 134.00
平均売買高(10日間) 414,910.00
流行株式数 1,913,950,000
時価総額 215,319.38 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.20
ROA (%) 0.16
ROE (%) 0.24
Financial Leverage 0.46
EPS 6,738.16
PE 16.70
PB 3.58

シンボルニュース GAS

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ASP 22,600 5.49 -0.06/-0.01%
CNG 70,400 24.00
0/0%
GAS 336,900 106.80 -2.70/-0.02%
HFC 0 0.00
0/0%
MTG 84,900 6.70 +0.80/+0.14%
PCG 0 0.00
0/0%
PEG 0 0.00
0/0%
PGC 10,000 16.55 -0.45/-0.03%
PGD 2,800 27.00 -0.50/-0.02%