Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam
Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam (GEX : HOSE)
:
Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam
52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
www.gelex.vn
+84 (24) 397-26245
Fax
+84 (243) 397-26282
Email
gelex@gelex.vn

取引情報

銘柄 GEX
取引所 HOSE
現値 23.3 (+1.50/+6.88%)
当日の変動 22.10 - 23.30
数量 40,461,200
平均株価(10日間) 22.00
52週間の変動 10.75 - 26.30
平均売買高(10日間) 26,330,110.00
流行株式数 851,495,793
時価総額 17,711.11 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.19
ROA (%) 0.02
ROE (%) 0.05
Financial Leverage 1.45
EPS 384.46
PE 54.10
PB 0.91

シンボルニュース GEX

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ALP 0 0.00
0/0%
AME 0 0.00
0/0%
BTH 0 0.00
0/0%
CAV 4,900 66.70 +0.20/+0.00%
CJC 0 0.00
0/0%
CVC 0 0.00
0/0%
DDG 773,724 6.10 +0.10/+0.02%
DHP 100 11.10 +0.10/+0.01%
EMG 0 0.00
0/0%
GEE 11,600 27.80 +0.20/+0.01%