CTCP Đầu tư dịch vụ và Phát triển xanh
CTCP Đầu tư dịch vụ và Phát triển xanh (GIC : HNX)
:
CTCP Đầu tư dịch vụ và Phát triển xanh
Lô CC2, Khu công nghiệp MP Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng
greenicd.com.vn
+84(225) 283-8666
Fax
+84(225) 283-8689
Email

取引情報

銘柄 GIC
取引所 HNX
現値
14.70 (0/0%)
当日の変動 14.40 - 15.00
数量 2,300
平均株価(10日間) 14.66
52週間の変動 13.50 - 18.10
平均売買高(10日間) 13,530.00
流行株式数 12,120,000
時価総額 178.16 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.40
ROA (%) 0.06
ROE (%) 0.07
Financial Leverage 0.10
EPS 1,340.18
PE 10.97
PB 0.78

シンボルニュース GIC

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ACV 317,100 108.00 -0.50/0.00%
ASG 700 19.10 -0.40/-0.02%
BLN 0 0.00
0/0%
BSG 0 0.00
0/0%
BXD 0 0.00
0/0%
BXT 0 0.00
0/0%
CAG 10,305 8.30 +0.10/+0.01%
CIA 500 11.00
0/0%
CLL 9,200 41.40 -0.20/0.00%
CVP 0 0.00
0/0%