Công ty Cổ phần Thủy điện Geruco Sông Côn
Công ty Cổ phần Thủy điện Geruco Sông Côn ( : )
:
Công ty Cổ phần Thủy điện Geruco Sông Côn
Thôn Ngật, Xã Jơ Ngây, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam
www.gscpower.com.vn
+84 (511) 373-5214
Fax
+84 (511) 373-5215
Email
gscprower@gscpoqer.com.vn

取引情報

銘柄
取引所
現値
(0/0%)
当日の変動 -
数量
平均株価(10日間)
52週間の変動 -
平均売買高(10日間)
流行株式数
時価総額 (10億)
Gross Profit Margin (%)
ROA (%)
ROE (%)
Financial Leverage
EPS
PE
PB

シンボルニュース

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AVC 100 46.90 +0.50/+0.01%
BHA 40,000 13.50 -1.20/-0.08%
BSA 43,064 16.70
0/0%
BTP 13,800 15.80 +0.30/+0.02%
CHP 24,900 25.20
0/0%
DNA 100 18.40 -1.60/-0.08%
DNC 0 0.00
0/0%
DNH 0 0.00
0/0%
DRL 1,600 64.00
0/0%
DTE 9,000 4.80 -0.40/-0.08%