Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An
Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An (GTA : HOSE)
:
Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An
Quốc lộ 13, xã Thuận Giao, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương
www.gothuanan.vn
+84 (274) 371-8025
Fax
+84 (274) 371-8026
Email
info@tac.com.vn

取引情報

銘柄 GTA
取引所 HOSE
現値 15.85 (+0.35/+2.26%)
当日の変動 15.85 - 15.85
数量 100
平均株価(10日間) 15.83
52週間の変動 13.60 - 23.35
平均売買高(10日間) 1,830.00
流行株式数 9,830,000
時価総額 166.13 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.08
ROA (%) 0.03
ROE (%) 0.10
Financial Leverage 2.48
EPS 1,669.92
PE 10.12
PB 1.02

シンボルニュース GTA

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ACG 110,830 68.90 +0.10/+0.00%
GTA 100 15.85 +0.35/+0.02%
PID 0 0.00
0/0%
SAV 3,700 15.95 -0.20/-0.01%
TTF 3,318,700 5.18 -0.37/-0.07%
XHC 11,500 33.00 -2.00/-0.06%