Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội
Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội (HAT : HNX)
:
Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội
biahoihanoi.com.vn
+84 (24 ) 372-81476
Fax
+84 (24) 372-81106
Email
habecotrading@vnn.vn

取引情報

銘柄 HAT
取引所 HNX
現値
40.00 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 37.18
52週間の変動 18.10 - 43.50
平均売買高(10日間) 1,310.00
流行株式数 3,123,000
時価総額 131.17 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.08
ROA (%) 0.11
ROE (%) 0.36
Financial Leverage 2.46
EPS 6,772.21
PE 6.20
PB 2.14

シンボルニュース HAT

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
BBM 0 0.00
0/0%
BHK 0 0.00
0/0%
BHN 600 40.00 -0.25/-0.01%
BHP 0 0.00
0/0%
BQB 0 0.00
0/0%
BSD 0 0.00
0/0%
BSH 0 0.00
0/0%
BSL 0 0.00
0/0%
BSP 0 0.00
0/0%
BSQ 0 0.00
0/0%