Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội
Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội (HAT : HNX)
:
Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội
biahoihanoi.com.vn
+84 (24 ) 372-81476
Fax
+84 (24) 372-81106
Email
habecotrading@vnn.vn

取引情報

銘柄 HAT
取引所 HNX
現値
20.50 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 20.79
52週間の変動 16.00 - 25.00
平均売買高(10日間) 2,910.00
流行株式数 3,123,000
時価総額 63.08 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.06
ROA (%) 0.03
ROE (%) 0.08
Financial Leverage 2.33
EPS 1,424.94
PE 14.18
PB 1.15

シンボルニュース HAT

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
BBM 1,600 7.80 -0.90/-0.10%
BHK 0 0.00
0/0%
BHN 500 51.00
0/0%
BHP 900 7.00 -0.90/-0.11%
BQB 0 0.00
0/0%
BSD 0 0.00
0/0%
BSH 0 0.00
0/0%
BSL 0 0.00
0/0%
BSP 0 0.00
0/0%
BSQ 4,401 38.50 -0.50/-0.01%