Ngân hàng Thương mại cổ phần Nhà Hà Nội
Ngân hàng Thương mại cổ phần Nhà Hà Nội (HBB : UPCOM)
:
Ngân hàng Thương mại cổ phần Nhà Hà Nội
15-17, Phố Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
+84 (4) 384-60135
Fax
+84 (4) 382-35693
Email
mysay@habubank.com.vn

取引情報

銘柄 HBB
取引所 UPCOM
現値
(0/0%)
当日の変動 -
数量
平均株価(10日間) 4.92
52週間の変動 -
平均売買高(10日間)
流行株式数 412,350,000
時価総額 (10億)
Gross Profit Margin (%)
ROA (%)
ROE (%)
Financial Leverage
EPS
PE
PB

シンボルニュース HBB

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ABB 781,448 9.00 -0.50/-0.05%
ACB 3,341,500 19.00 -1.00/-0.05%
BAB 12,638 14.50 -0.40/-0.03%
BID 489,000 29.80 -1.20/-0.04%
BVB 288,500 10.60 -0.60/-0.05%
CTG 1,803,000 20.60 -0.80/-0.04%
EIB 929,500 36.25 -0.70/-0.02%
EVF 163,400 8.90 -0.60/-0.06%