CTCP Đầu tư phát triển nhà HUD2
CTCP Đầu tư phát triển nhà HUD2 (HD2 : UPCOM)
:
CTCP Đầu tư phát triển nhà HUD2
Số 777, đường Giải Phòng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
www.hud2.com.vn
+84 (4) 366-86575
Fax
+84 (4) 366-46321
Email

取引情報

銘柄 HD2
取引所 UPCOM
現値 24 (+0.60/+2.56%)
当日の変動 23.50 - 24.80
数量 10,200
平均株価(10日間) 25.13
52週間の変動 6.30 - 10.90
平均売買高(10日間) 0.00
流行株式数 8,962,353
時価総額 68.11 (10億)
Gross Profit Margin (%)
ROA (%)
ROE (%)
Financial Leverage 0.31
EPS 1,716.94
PE 4.43
PB 0.53

シンボルニュース HD2

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AAV 116,297 6.90 +0.20/+0.03%
AGG 32,700 35.65 -0.35/-0.01%
API 129,210 15.80 -0.20/-0.01%
ASM 2,135,000 15.50 -0.05/0.00%
BCI 51,340 41.90 +0.30/+0.01%
BII 360,772 3.60 -0.20/-0.05%
BVL 2,000 23.00 +0.20/+0.01%
C21 600 14.50 +1.00/+0.07%
CCI 0 0.00
0/0%
CCL 28,500 8.20 +0.03/+0.00%