CTCP Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II
CTCP Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II (HEC : UPCOM)
:
CTCP Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II
169 Trần Quốc Thảo, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
www.hec2.vn
+84 (8) 393-10578
Fax
+84 (28) 393-16958
Email
hec2@hcm.vnn.vn

取引情報

銘柄 HEC
取引所 UPCOM
現値
54.50 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 54.12
52週間の変動 25.60 - 35.00
平均売買高(10日間) 0.00
流行株式数 4,410,000
時価総額 128.10 (10億)
Gross Profit Margin (%)
ROA (%)
ROE (%)
Financial Leverage 2.31
EPS 5,032.82
PE 6.06
PB 0.95

シンボルニュース HEC

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AC4 0 0.00
0/0%
ACS 0 0.00
0/0%
ALV 6,000 4.80 -0.10/-0.02%
AMS 19,700 7.80 +0.10/+0.01%
ASD 0 0.00
0/0%
ATB 501,004 1.30 +0.10/+0.08%
B82 121,100 1.20 +0.10/+0.09%
BAX 0 0.00
0/0%
BCE 70,700 8.80
0/0%
BDC 0 0.00
0/0%