Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi Việt Nam - CTCP
Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi Việt Nam - CTCP (HEJ : UPCOM)
:
Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi Việt Nam - CTCP
Số 2, ngõ 95, phố Chùa Bộc, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
www.hec1.com.vn
+84 (24) 385-22331
Fax
+84 (24) 356-32169
Email
hec1@hn.vnn.vn

取引情報

銘柄 HEJ
取引所 UPCOM
現値 12.6 (-0.40/-3.08%)
当日の変動 12.00 - 13.50
数量 901
平均株価(10日間) 12.14
52週間の変動 13.60 - 31.00
平均売買高(10日間) 1,260.00
流行株式数 4,400,000
時価総額 84.04 (10億)
Gross Profit Margin (%)
ROA (%)
ROE (%)
Financial Leverage 2.01
EPS 2,860.72
PE 6.68
PB 1.01

シンボルニュース HEJ

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ARM 0 0.00
0/0%
CCH 0 0.00
0/0%
CER 0 0.00
0/0%
CFM 100 11.40 -0.40/-0.03%
CNN 400 28.10 -0.90/-0.03%
DCH 0 0.00
0/0%
DKC 0 0.00
0/0%
DKH 0 0.00
0/0%
FTI 0 0.00
0/0%
HEJ 901 12.60 -0.40/-0.03%