Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi Việt Nam - CTCP
Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi Việt Nam - CTCP (HEJ : UPCOM)
:
Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi Việt Nam - CTCP
Số 2, ngõ 95, phố Chùa Bộc, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
www.hec1.com.vn
+84 (24) 385-22331
Fax
+84 (24) 356-32169
Email
hec1@hn.vnn.vn

取引情報

銘柄 HEJ
取引所 UPCOM
現値 18.2 (-2.80/-13.33%)
当日の変動 18.00 - 19.90
数量 7,900
平均株価(10日間) 19.29
52週間の変動 13.60 - 31.00
平均売買高(10日間) 1,260.00
流行株式数 4,400,000
時価総額 84.04 (10億)
Gross Profit Margin (%)
ROA (%)
ROE (%)
Financial Leverage 2.01
EPS 2,860.72
PE 6.68
PB 1.01

シンボルニュース HEJ

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ARM 0 0.00
0/0%
CCH 0 0.00
0/0%
CER 0 0.00
0/0%
CFM 100 9.10
0/0%
CNN 200 36.90 +3.90/+0.12%
DCH 0 0.00
0/0%
DKC 0 0.00
0/0%
DKH 0 0.00
0/0%
FTI 0 0.00
0/0%
HEJ 7,900 18.20 -2.80/-0.13%