Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề
Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề (HEV : HNX)
:
Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề
25 Hàn Thuyên, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
www.hevobco.com.vn
+84 (24) 382-56547
Fax
+84 (24) 397-17189
Email
sachdaihoc@yahoo.com

取引情報

銘柄 HEV
取引所 HNX
現値
35.40 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 35.40
52週間の変動 23.90 - 51.00
平均売買高(10日間) 0.00
流行株式数 1,000,000
時価総額 35.40 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.21
ROA (%) 0.06
ROE (%) 0.12
Financial Leverage 0.80
EPS 1,923.38
PE 18.41
PB 2.20

シンボルニュース HEV

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ADC 4,080 16.30 +0.70/+0.04%
ALT 600 14.10 -0.80/-0.05%
BDB 5,000 10.70 -1.10/-0.09%
BED 0 0.00
0/0%
BST 0 0.00
0/0%
DAD 4 0.00
0/0%
DAE 0 0.00
0/0%
DHI 5,400 5.60 -0.30/-0.05%
DNB 0 0.00
0/0%
EBS 0 0.00
0/0%