Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang
Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (HGM : HNX)
:
Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang
Số 390 đường Nguyễn Trãi, thị xã Hà Giang, tỉnh Hà Giang
www.hgm.vn
+84 (219) 386-6708
Fax
+84 (219) 386-7068
Email
khoangsanhg@vnn.vn

取引情報

銘柄 HGM
取引所 HNX
現値
46.80 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 46.80
52週間の変動 30.70 - 60.50
平均売買高(10日間) 0.00
流行株式数 11,920,720
時価総額 619.88 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.62
ROA (%) 0.45
ROE (%) 0.53
Financial Leverage 0.20
EPS 8,198.71
PE 6.34
PB 3.10

シンボルニュース HGM

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ACM 232,159 1.10 -0.10/-0.08%
AMC 0 0.00
0/0%
ATG 266,611 3.00 -0.40/-0.12%
BGM 0 0.00
0/0%
BKC 10 0.00
0/0%
BMC 52,300 13.80 -0.75/-0.05%
BMJ 100 18.00 +1.70/+0.10%
CBI 2,800 9.30 -0.70/-0.07%
CMI 11,800 2.40 -0.20/-0.08%